pinterest
Dubai     
instagram
logo

thalya

178 cm
height
83 cm
chest
66 cm
waist
94 cm
hips
39
shoe size
polaroids

o_1g2rtfkrlpt51l9n11c714ap3arh.jpg o_1g2rtfkrli5afu81tn4ovk1l0ei.jpg o_1g2rtfkrl1vsk18ft9u0pvv1eojg.jpg o_1g2rtfkrleif1mtk1jnt9mi1lcue.jpg o_1g2rtfkrlblshj725u1oqnpc8f.jpg